Stöd från RF

Ansökan öppen till RF:s kompensationsstöd

Nu är det öppet för alla fotbollsföreningar att ansöka om kompensationsstöd för uteblivna intäkter och kostnader perioden 1 juli till 30 september. Riksidrottsförbundet, RF, ansvarar och administrerar ansökningarna som görs under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline. Ansökan är öppen till den 26 oktober (kl 12.00)