Utbildningar

Platser kvar till utbildningar

Det finns platser kvar på Målvaktstränarutbildning B 12/10 och 23/11 i Helsingborg och Malmö samt till Målvaktränarutbildning C-kortkurs 22 september i Malmö

Anmälan görs omgående via Fogis eller till utbildningsavdelningen 040-590200.