Olika är bra

Sök medel för ert engagemang att inkludera alla i fotbollen

Genom SvFF:s initiativ "Alla är olika – olika är bra" stöttar ICA, och deras 1300 ICA-handlare, föreningar som jobbar för en fotboll där alla är välkomna. Oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning ska ALLA ha rätt att vara en del av fotbollen. Varje förening kan ansöka om upp till 50 000 kr. Ansökningstiden är förlängd och ny sista ansökningsdag är 31 december 2020.