Internationella tävlingar och träningsmatcher

Då många cuper och andra internationella matcher snart står för dörren vill vi härmed påminna om gällande hantering av "Meddelande" och "Tillståndsansökan". Nedan följer de vanligaste förekommande matcherna med information om vad som krävs när svenska och utländska föreningar ska spela matcher. Samtliga blanketter finns att hämta på vår hemsida: http://www.skaneboll.se/blanketter/

Meddelande (ska vara Skånes FF tillhanda senast en (1) månad före match):

  • Förening som i Sverige ska spela träningsmatch mot utländsk förening måste informera sitt SDF, och i förekommande fall annat berört SDF, om matchdag, ort och tid senast en månad före matchdag.
  • Förening som avser att delta i internationell tävling eller träningsmatch utomlands ska meddela detta till sitt SDF senast en månad före tävlingens första match. SDF får, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i internationell tävling utomlands. Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser för deltagande vid tävling och träningsmatch utomlands.

Tillståndsansökan (ska vara Skånes FF tillhanda senast en (1) månad före match):

  • Förening som avser att i Sverige anordna tävling eller träningsmatch med deltagande av utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en månad innan den första planerade matchen.
  • Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser vid tävling och träningsmatch med deltagande av utländsk förening. När i sådana fall två eller flera utländska föreningar avser att spela tävling eller träningsmatch mot varandra i Sverige behandlar SvFF tillståndsansökan med stöd av FIFA:s bestämmelser. SvFF har rätt att i enlighet med FIFA:s bestämmelser upprätta villkor och ta ut avgift för tillståndet.