NYHETER FRÅN TÄVLINGSVERKSAMHETEN

Förtydligande av riktlinjer och rekommendationer vid träning

Nu börjar många föreningar starta upp sin träningsverksamhet och med detta kommer en hel del frågor kring tolkning av rekommendationer och riktlinjer. Vi har därför lagt till ett förtydligande i punktform i vårt tidigare publicerade "Riktlinjer Covid -19"dokument som gäller för samtliga åldrar. LÄS MER

Förändring på hemsidan

Länken Bestämmelser finns numeraunder den nya sidan Föreskrifter och Bestämmelser som du hittar i menyn till vänster. Här finns samtliga föreskrifter och bestämmelser till våra tävlingar samlade.

Särskild anpassning för Skåne – Covid 19 (tillägg)

Region Skåne har kommit med ett par tillägg till den särskilda anpassningen för Skåne som publicerades den 15/12. Direktiven om att träningsgrupper högst får innehålla åtta personer gäller nu även för spelare yngre än 16 år. Dessa spelare ska även de undvika att träna eller idrotta inomhus.
Med anledning av dessa tillägg har vi på Skånes fotbollförbund uppdaterat våra riktlinjer där tilläggen är markerade i rött. LÄS HÄR

Nya Coronariktlinjer efter förtydligande från Folkhälsomyndigheten

Under tisdagen den 22 december kom Folkhälsomyndigheten, FHM, med förtydligande riktlinjer för idrotten efter de ytterligare restriktioner som myndigheten presenterade i fredags. Under förutsättning att träning kan ske på ett smittskyddssäkert sätt där man följer FHM:s föreskrifter och allmänna råd får träning på utomhusanläggningar fortgå. I Skåne gäller fortfarande de anpassade riktlinjerna från Region Skåne gällande träning utomhus som publicerades den 15/12. LÄS MER

Seriespelet i Futsal ställs in

Skånes Fotbollförbund har beslutat att ställa in årets seriespel i Futsal. Säsongen 2020/21 skulle haft spel i damer division 1, herrar division 2 samt pojkar 15. LÄS MER

Inför seriespelet 2021 (Anmälan av lag)

Ett mycket märkligt fotbollsår är snart till ända. När säsongen 2020 planerades kunde vi inte alls tänka oss att vi skulle få ett sådant år som vi nu haft och fortfarande har. Men trots att vi är mitt i en pandemi och lever i ett samhälle med olika typer av restriktioner måste vi se framåt och planera för en tid utan restriktioner och med idrottsplatser fullt med glada spelare, tränare, ledare, domare och åskådare. Därför handlar denna artikel fortsättningsvis om seriespelet 2021. LÄS MER

Definitiv serieindelning Damer division 2 2021

Götalandsdistriktens respektive styrelse har nu fastställt serieindelningen och föreskrifterna för damer division 2 2021. Läs mer

Digital Fogisutbildning i januari

Skånes FF ebjuder nu fotbollsföreningar att anmäla deltagare till en digital Fogisutbildning som går av stapeln den 18/1 19.00-21.30 via Teams. För mer information och instruktioner för anmälan klicka HÄR.

Damer division 1 2021

Svenska Fotbollförbundets styrelse har idag 2 december fastställt serieindelningen för damer division 1 20201. Läs mer

Definitiv serieindelning 2021

Skånes Fotbollförbunds styrelse fastställde vid ett extra styrelsemöte under kvällen, den definitiva serieindelningen för distriktets A-lagsserier vilket innebär damer division 3-4 samt herrar division 4-6. Med anledning av den pågående pandemin och rådande restriktioner blev den delen av Representantskapsmöte som behandlar serieindelningen inställd.
Men för att föreningarna skulle få samma möjlighet att komma med synpunkter infördes en extra remissrunda efter det att det slutgiltiga förslaget publicerade.
Styrelsen har då efter inkomna önskemål och synpunkter från den extra remissrundan gjort en samlad bedömning och fastställt hur Skånes Fotbollförbunds representationsserier 2021 ska se ut.
LÄS MER

Förlängda skärpta restriktioner för fotbollen i Skåne

Den 17 november förlängde Folkhälsomyndigheten de skärpta allmänna råden som infördes i Skåne län den 27 oktober. De skärpta råden som gäller bland annat idrotten, innebär att föreningar i Region Skåne fortsättningsvis ska avstå från att genomföra matcher och träningar.
Undantag gäller för lag i Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Elitettan, Superettan samt Ettan Södra, elever på idrottsgymnasium under skoltid samt träning för barn och unga födda 2005 och senare.
Förlängningen gäller fram till och med den 13 december. LÄS MER

Ingen förlängning av frimånaden

SvFF:s Förbundsstyrelse har vid möte under fredagen behandlat frågan om en eventuell förlängning, eller förskjutning, av frimånaden för spelarövergångar avseende amatörer. Detta efter att ett antal distrikt och föreningar framfört önskemål i den riktningen.

Förbundsstyrelsen har funnit att det inte finns anledning att ändra den period under vilken frimånaden löper enligt Representationsbestämmelserna, bland annat med motiveringen att övergångar ändå kan ske utanför frimånaden. SvFF kommer även att utreda om det för säsongen 2021 bör ges större möjlighet till dispens från kravet på lämnande förenings godkännande vid övergång utanför frimånaden. LÄS MER

Slutgiltigt förslag till serieindelningen DA3-4 och HA4-6, 2021

Skåne FF:s disciplinnämnd (DpN) har vid sammanträde 2020-11-18 behandlat inkomna remissvar och önskemål från distriktets föreningar. DpN har i en samlad bedömning av alla inkomna föreningsyttranden fastställt ett slutgiltigt förslag till serieindelningen av 2021-års distriktsserier i Skåne. LÄS MER

Frimånaden 2020

Skånes Fotbollförbund får många frågor gällande frimånaden. Eftersom träning inte kan genomföras med anledning av gällande restriktioner så har många föreningar önskat att frimånaden ska förlängas. Skånes FF äger inte denna frågan men vi har i en skrivelse till Svenska Fotbollförbundet framfört våra föreningars önskemål och frågan behandlas just nu av Svenska Fotbollförbund.
I nuläget vet inte Skånes FF när besked från SvFF kommer.

Dags att anmäla lag till SM F17!

Nu är det möjligt att anmäla lag till SM F17 säsongen 2021. Inbjudan, sammanfattad information och möjlighet till anmälan finns nu på vår hemsida. LÄS MER

Covid-19

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har idag (16 nov) kommit ut med nya besked och förbud i kampen om att stoppa smittspridningen. Vi följer utvecklingen vad dessa rent praktiskt kommer innebära för fotbollen och våra verksamheter, och kommer återkomma med vår syn och rekommendationer så snart vi vet mer. Vi kommer även inom kort informera om vad som händer med de restriktioner som gäller till och med imorgon (17 nov).
Vi har i nuläget ingen ytterligare information att delge.

Årsplanering Tävlingsverksamhet 2021

Idag har Tävlingsavdelningen publicerat en preliminär Årsplan för tävlingsverksamheten säsongen 2021. Den finns HÄR:

Frimånaden 15/11-15/12

Skånes FF har sedan de nya strikta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne publicerats fått många frågor och önskemål om att frimånaden skulle förlängas. Efter en dialog med Svenska Fotbollförbundet så finns det idag inga intentioner på en förlängning av frimånaden. Skånes FF äger nämligen inte själv frågan eftersom all svensk fotboll lyder under samma regler gällande frimånaden.

Nuvarande restriktioner gäller till den 17/11, som är två dagar efter att frimånaden inletts.

NYA RESTRIKTIONER FÖR SKÅNE

Sedan Folkhälsomyndighetens (FHM) och Region Skånes skärpta råd för Skåne publicerades har Skånes Fotbollförbund fått många frågor kring arrangerande av cuper, genomförandet av träningar samt att spela enskilda matcher. LÄS MER

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter