Spelformsutbildningar 2019

Nu erbjuder vi din förening möjligheten att genomföra Spelformsutbildningar för alla era ledare inom respektive Spelform för barn- och ungdomsfotboll upp t o m 14 år, Det gäller 3 mot 3 (6-7år), 5 mot 5 (8-9år), 7 mot 7 (10-12år) samt 9 mot 9 (13-14år). Läs mer här.

"Att ha nationella spelformer för barn- och ungdomsfotboll innebär stora möjligheter för svensk fotboll. Nu fortsätter arbetet med att implementera spelformerna. Bland annat genom att föreningar och ledare låter matchen bli ett lärtillfälle där spelare uppmuntras att våga testa saker från träning."

Därför finns från och med 2019 Spelformsutbildningar som beskriver det viktigaste för ledare att tänka på i varje spelform utifrån lärande och livslångt intresse för fotboll.

Spelformsutbildningarna ska ses som ett komplement till ordinarie tränarutbildningar.

Utbildningarna kräver inga förkunskaper från deltagarna. Syftet är att ge grundläggande kunskap i den spelform ledarna själva är aktiva samt att inspirera ledare till att gå tränarutbildning.

Föreningar bokar in sin Spelformsutbildning med någon av Skånes FF's instruktörer och skickar därefter in anmälningsblanketten till Skånes FF's kansli. (SUP-föreningar använder sin SUP-instruktör, och anmälan endast genom sin SUP-instruktör). Lista på behöriga instruktörer och anmälningsblanketten finns nedan.

Dokument:

Inbjudan Spelformsutbildningar 2019

Anmälan Spelformsutbildningar 2019

Behöriga instruktörer för Spelformsutbildningar 2019