Skånes Fotbollförbund publicerar "Fairplayliga"

Från och med säsongen 2019 så kommer Skånes FF att offentliggöra och publicera en "fairplayliga" i anslutning till den vanliga serietabellen. Detta gör vi i de tävlingar inom distriktet som tillämpar varningsackumulering, dvs damer- och herrar A- respektive B-lag samt herrar juniorlag.

Vi vill med denna statistik uppmärksamma de föreningar och lag som sköter sig på ett bra sätt, men vi vill också på ett tydligt sätt, mot bakgrund av den Nolltolerans- och det värdegrundsarbete vi i distriktet bedriver, kunna identifiera lag som upprepat missköter sig.

Med en offentliggjord och tydlig statistik ger vi ett verktyg till alla föreningar att kontinuerligt under säsongen kunna jobba med sina spelare i sitt värdegrundsarbete och vi hoppas med detta uppnå ett bättre och trevligare klimat på och runt våra senior- och juniormatcher.

På liknande sätt gör man nu även i Göteborg och i Stockholm – allt i syfte att få till en trevligare stämning på våra fotbollsmatcher!

Under pågående säsong kommer tävlingskansliet att kontrollera och observera hur det går för distriktets föreningar och i oktober efter avslutat seriespel kommer vi att jämföra siffrorna mot tidigare säsonger.

Se Fair play-statistik från tidigare säsongen på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/. Inför 2020 kommer vi sedan eventuellt också att titta på ett sanktionssystem för de lag som har ett upprepat dåligt beteende.

För debitering av administrationsavgift poängsätts förseelserna enl. följande:

Gult kort = 1p

Lindrig utvisning (målchans) = 2p

Gult kort + ytterligare gult kort, dvs lindrig utvisning = 3p

Gult kort + i senare skede lindrig utvisning (målchans) = 3p

Rött kort direkt, utvisning för grov förseelse = 4p

Gult kort + i senare skede Grov utvisning = 5p

Administrationsavgifter beräknas och debiteras per förening och lag enligt följande:

01-10 poäng = 10kr/p

11-20 poäng = 20kr/p

21-30 poäng = 30kr/p

31-40 poäng = 40kr/p

41 -> poäng = 50kr/pTa chansen att visa var föreningen står i värdegrundsarbetet och därigenom stärka föreningskassan!

Skånes FF delar årligen ut Fair play-priser till de föreningar som ådragit sig minst gula och röda kort under säsongen.

De tre framgångsrikaste föreningarna på dam- respektive herrsidan i distriktets representationslagsserier delar på ca 50.000kr i prispengar från Skånes FF. Prischeckar delas, efter beslut av Skåne FF:s styrelse, ut i samband med förbundets årsmöte.

Det handlar om en attitydförändring där idrottsrörelsens "Fair play" måste omsättas till handling. Låt oss nu ta tag i detta problem en gång för alla, och visa att skånsk fotboll är ett föredöme för övriga i fotbollssverige!

Vi har alla ett ansvar och tillsammans gör vi fotbollen attraktiv och trevlig för alla i fotbollsfamiljen…

Respektera domarna, motspelarna, medspelarna och spelet!

Lycka till med årets tävlingsverksamhet och föreningens Nolltolerans- & Värdegrundsarbete!