Distriktets höstserier är klara

Skånes FF vill härmed meddela att distriktets höstserier nu är klara. Indelnings- och lottningsprocessen är avslutad och alla höstens seriegrupper finns publicerade i Fogis och på här på hemsidan. LÄS MER

Samtliga lag som fullföljt sin vårserie har automatiskt erhållit serieplats i höstserie och alla nyanmälda lag har också fått en serieplats. Avanmälda lag från våren som inte åter anmälts är strukna!

Skulle något lagengagemang mot förmodan saknas i höstens seriesammansättning - kontakta omgående tävlingsavdelningen.

Höstens seriegrupper är sammansatta efter vårens resultat i kombination med de i vecka 25 inkomna önskemålen. Spelordningen för föreningens deltagande lag finns att hämta på hemsidan eller via föreningsklienten i Fogis.

Det är förbehållet Skånes FF enligt gällande tävlingsbestämmelser att fatta beslut om definitiv seriesammasättning för distriktets höstserier.

Efteranmälan av lag kan tillgodoses i mån av vakanta platser i de lottade seriegrupperna.

Eventuell efteranmälan eller avanmälan för höstens seriespel ska ske skriftligen, via ifylld blankett som finns för utskrift på http://www.skaneboll.se/blanketter/.

Inregistrering av föreningens hemmamatcher i Fogis

Föreningen bokar och registrerar nu själv via föreningsklienten i Fogis spelordningen till höstserierna.

Registrera föreningens alla hemmamatcher med speldatum, avsparkstid, anläggning och plan enligt nedanstående anvisningar.

Angivet datum i lottningen gäller som "sista datum" för respektive spelomgång i seriegruppen.

1) Normalt ska matcher förläggas till lördag-söndag där söndagen är angiven som sista speldatum.

2) Hemmalaget äger rätt att fastställa spelordning till matcher som förläggs till helgdagar.

3) För match på helgfri vardag ska motståndare alltid kontaktas för godkännande före registrering i Fogis = överenskommelse om match!

4) För att få domare till alla matcher är det av största vikt att ni vid bokningen av Dam B-, Junior-, och Ungdomsmatcher (där Skånes FF tillsätter domare) på lördagar inte har senare avsparkstid än klockan 11.00!

Tänk på att matcher som läggs tidigare eller senare än sista datum kommer att kollidera med annan spelomgång.

Om föreningen inte själv äger sin spelplan ska matcherna först bokas hos berörd planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna inregistreras i Fogis.

Det finns även möjlighet att via föreningsklienten ändra lagens spelplats, exempelvis då lag spelar på annan idrottsplats eller plan än den som är kopplad till hela föreningen.

Videomanual med instruktioner för inregistrering av hemmamatcher i Fogis finns att tillgå på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.

Tidsplan

v.25 – Avanmälan och nyanmälan av lag (via ifylld pappersblankett) samt eventuella förbehåll och önskemål Skånes FF tillhanda senast söndagen den 23/6.

v.27 – Definitiv seriesammansättning med tillhörande spelordning presenteras via Fogis och hemsidan samt per epost i separat föreningsutskick.

v.29 – Sista datum att inregistrera hemmamatcherna i Fogis är söndagen den 14/7.

v.31 – Definitiv spelordning får skivas ut från Fogis eller hemsidan fr.o.m. torsdagen den 1/8.