Definitiv spelordning för distriktets höstserier

Spelprogrammen för höstserierna är per den 1 augusti att betrakta som definitiva och får skrivas ut från Fogis eller skaneboll.se. Notera speciellt ändringar beträffande deltagande lag i serierna som kan ha ändrats pga. av- och efteranmälan. Spelprogram som hämtas från Fogis eller skaneboll.se enligt ovan gäller som fastställd spelordning för distriktets höstserier.

Gällande bokningen av matcher i höstserierna kan det vara så att det saknas datum och tid för någon match beroende på att hemmalaget inte bokat matchen i Fogis alternativt meddelat Skånes FF om spelordningen. Det åligger här hemmalaget att fastställa speldag och tid för dessa matcher, boka detta i Fogis samt därefter, utan dröjsmål, meddela motståndare och Skånes FF. I de fall hemmalaget har frångått gällande boknings-regler för datum och tidsättning äger bortalaget rätt att få matcherna justerade till rätt spelomgång. Borta-laget ska i dessa ärenden själv ta kontakt med hemmalaget för korrigering. Kontaktperson till respektive lag finns i spelprogrammet på skaneboll.se. När en ny överenskommelse om speldatum och avsparkstid har nåtts ansvarar hemmalaget för att matchen blir ombokad i Fogis. Föreningen bokar själv via sin föreningsklient alternativt meddelar Skånes FF.

Barn- och ungdomsserier som domartillsätts av föreningen:

Möjligheten för föreningen att själv boka/ändra matcher i Fogis ligger öppen under hela säsongen. Föreningen ansvarar själv för att matchändringar under säsongen blir ombokade i Fogis.

Övriga serier som domartillsätts av Skånes FF:

Möjligheten för föreningen att själv boka matcher i Fogis stängdes av Skånes FF den 1 augusti.

Matchändringar ska meddelas via ifyllbart formulär på http://www.skaneboll.se/blanketter/