DM

Distriktsmästerskap utomhus

Lottning och spelschema, tävlingsföreskrifter och annan viktig information för samtliga tävlingskategorier i Skånes FF´s distriktsmästerskap (DM) finns nedan eller på länkarna i menyn till vänster.

Alla deltagande föreningar och lag uppmanas att noga läsa igenom gällande tävlingsföreskrifter före första match i respektive tävlingskategori. Det åligger hemmalaget att se till så att föreskrifterna finns tillgängliga vid varje hemmamatch i DM-tävlingen. Notera särskilt att lottningen för respektive omgång i slutspelet kommer att publiceras först efter avslutad föregående omgång. Lottning av DM-tävlingarna kommer således att ske fortlöpande under säsongen, och information kommer att skickas till berörda lag i respektive omgång per e-post efter genomförd lottningsprocedur.

Skånes FF tillämpar fasta speldatum och avsparkstider för distriktets DM-tävlingar. Spelordning för respektive tävlingskategori finns i föreskrifter/omgångsinformation. DM-match får flyttas till annat speldatum eller annan avsparkstid under förutsättning att detta meddelas till Skånes FFs tävlingsavdelning senast fem dagar före fastställt matchdatum. Ändring av speldatum eller avsparkstid skall alltid ske via matchändringsformulär som finns här.

Notera särskilt att spel efter sista speldag inte är tillåtet. Efteranmälan till DM är endast möjligt i den mån det finns vakanta platser i lottningen. I de grupper som innehåller vakanta platser måste de deltagande lagen vara förberedda på eventuellt tillkommande lag och därmed matcher enligt ospecificerade lag i spelordningen.

Domare till DM-matcherna tillsätts av Skånes FF, eller i förekommande fall den lokala domartillsättaren.

Kontakta vid behov Skåne FF:s domaravdelning eller läs mer i tävlingsföreskrifterna. Resultat, domartillsättning och övrig information kommer fortlöpande under tävlingarna att uppdateras på www.skaneboll.se

Förening och lag ska själv via sin Fogis-inloggning lägga in eller uppdatera sina kontaktpersoner för deltagande lag. Kontakta vid frågor eller andra oklarheter Skåne FF:s tävlings- eller IT-avdelning.