Serieindelning senior

Förslag till seriesammansättning av distriktets A-lagsserier, 2020

I nedanstående dokument hittar ni Skåne FF:s förslag till seriesammansättning av distriktets seniorserier gällande damer A-lag division 3-4 och herrar A-lag division 4-7. OBS: Med tanke på motion från Everöds IF kommer där även finnas ett förslag på karta där div.6 och 7 är ihopslagna.

Beslut om definitiv seriesammansättning för damer- och herrar A-lag sker enligt följande:

15 oktober:

Sista datum att anmäla nya och från 2019 uteslutna eller avanmälda lag.

30 oktober:

Skåne FF:s TU sammanträder och fastställer ett s.k. förslag 1

31 oktober:

Skånes FF publicerar förslag 1 på nedanstående länk.

8 november:

Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TU:s förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Skånes FF. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin. Synpunkter skickas skriftligen till Skånes FF, Husie Kyrkoväg 88, 212 38 Malmö eller kansliet@skaneboll.se

13 november:

TU reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag

14 november:

Slutgiltigt förslag publiceras på nedanstående länk och information skickas i distriktsmail.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet!

20 november:

Representantskapsmötet fastställer en s.k. definitiv seriesammansättning.

DEFINITIV SERIESAMMANSÄTTNING (Fastställd på repskapet 20/11)

DAMER DIV 2 (Beslutas av Götalandsgruppen)

Frågor i ovanstående ärende besvaras av Skåne FF:s tävlingsavdelning, 040-59 02 00.