Serieindelning senior

Förslag till seriesammansättning av distriktets A-lagsserier, 2019

I nedanstående dokument hittar ni Skåne FF:s förslag till seriesammansättning av distriktets seniorserier gällande damer A-lag division 3-4 och herrar A-lag division 4-7.

För herrar B-lag är det s.k. fri anmälan. Inbjudan med utförlig information och anvisningar för föreningsanmälan via Fogis publiceras på www.skaneboll.se i december månad. Sista anmälningsdatum i Fogis för herrar B-lag är 2019-01-31!

Beslut om definitiv seriesammansättning för damer- och herrar A-lag sker enligt följande:

15 oktober

Sista datum att anmäla nya och från 2018 uteslutna eller avanmälda lag.

31 oktober:

Skåne FF:s TU sammanträder och fastställer ett s.k. förslag 1

1 november:

Skånes FF publicerar förslag 1 på nedanstående länk.

8 november:

Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TU:s förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Skånes FF. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

12 november:

TU reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag

13 november:

Slutgiltigt förslag publiceras på nedanstående länk och information skickas i distriktsmail.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet!

21 november:

Representantskapsmötet fastställer en s.k. definitiv seriesammansättning.

Frågor i ovanstående ärende besvaras av Skåne FF:s tävlingsavdelning, 040-59 02 00.

FÖRSLAG 1

SAMMANSTÄLLNING REMISSVAR

SLUTGILTIGT FÖRSLAG

SLUTGILTIGT FÖRSLAG (REVIDERAD 20 NOV)

DEFINITIV SERIESAMMANSÄTTNING (Fastställd på repskapet 21/11)

DAMER DIV 2 (Beslutas av Götalandsgruppen)