Diplomerad Förening

Om Diplomerad Förening

Diplomerad Förening är svensk fotbolls nya paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk Fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kritierier för föreningar att arbeta med.

Diplomerad Förening består av följande steg:

  • Digitalt enkätverktyg för självskattning. Enkäten fylls i av ledare, spelare och föräldrar
  • Analys av enkätsvar
  • Föreningen tar med stöd av Skånes FF och RF-SISU Skåne fram en handlingsplan för föreningsutvecklingen. Handlingsplanen består av sex målområden med målbilder, kriterier, verktyg och fördjupning: 1). "Inriktning och Ledning" 2). "Ledarförsörjning" 3). Spelarutbildningsplan 4). Ekonomisk styrning 5). Kommunikation 6). Demokrati och delaktighet.
  • Digitalt processtöd för utvecklings- och diplomeringsarbete

Läs mer om Diplomerad Förening på Svenska Fotbollförbundets hemsida

Diplomerad Förening i Skåne

I Skåne har vi under 2019 haft några pilotföreningar som har testat Diplomerad Förening och vi är nu redo att välkomna nya förening som vill ha hjälp med sin föreningsutveckling.

Är din föreningen intresserad av att vara med i Diplomerad Förening?

Skicka en intresseanmälan till Magnus Palmén på magnus.palmen@skaneboll.se. Ange förening, kontaktperson i föreningen samt kontaktuppgifter.

Därefter kommer ni att bjudas in till ett introduktionsmöte. Vi har redan genomfört två möten under våren men kommer att genomföra ett uppsamlingsheat när intresse finns. På mötet får ni mer information och verktyg för att starta upp arbetet i er förening. Efter mötet tar ni beslut på om ni vill vara med i Diplomerad Förening eller inte.

Kontakt: Magnus Palmén, magnus.palmen@skaneboll.se, 040-59 02 16