Skånelägret

Skånelägret arrangeras varje år i juni i Staffanstorp som en del av STU15 och STU16, för flickor och pojkar 15 år och 16 år.

Årets Skåneläger som skulle arrangeras den 13-24 juni är uppskjutet och vi ser över möjliga tidpunkter att genomföra detta senare under året.