Seriestart Distriktsserier senior, barn- och ungdom

Den 25 mars enades SvFF:s förbundsstyrelse kring rekommendationer för distriktens lokala tävlingsverksamhet med hänsyn tagen till Coronapandemin och de utmaningar det innebär för samhället.

Skånes Fotbollförbund har noga övervägt Svenska Fotbollförbundets rekommendationer tillsammans med den sammantagna information och riktlinjer som kommit från Folkhälsomyndigheten, och vid ett extra insatt styrelsemöte den 26 mars beslutade Skånes Fotbollsförbunds styrelse att genomföra distriktets tävlingsverksamhet enligt tidigare planering.

Undantag är distriktets DM slutspel som är framflyttat till hösten samt division 2 damer Götaland som efter ett regionalt beslut av Götalandsdistrikten spelas som enkelserie med start i mitten av juni. Styrelsen följer utvecklingen noggrant och kan fatta nya beslut i senare skede beroende på utvecklingen i samhället och om nya rekommendationer från myndigheter ges.

Skånes Fotbollförbunds styrelse har även gett Disciplinnämnden (fd tävlingsutskottet) i uppdrag att ta fram ett mer flexibelt regelverk för våra Tävlingsbestämmelser för att hantera uppskjutna matcher, flyttade matcher, walkovers etc. som kan uppkomma med anledning av Corona / Covid-19

Huvudargumentet till att förbundsserierna ställs in, är att vi inte ska resa inom landet. I högre serier spelar även rekommendationen om en folksamling på max 500 personer in. Vi anser att våra serier varken bidrar till resandet i landet eller har 500 åskådare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att idrott ska fortgå och att det är bra för folkhälsan. Vårt beslut tar avstamp i denna rekommendation.

-"Vi är i ett svårt läge där vi på bästa sätt måste bidra till att minimera smittspridning men samtidigt ta ansvar för folkhälsan. Det är därför extra viktigt i nuvarande läge att alla försöker bibehålla stabilitet och struktur. Vi vill även understryka att all fotbollsverksamhet ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd avseende mindre arrangemang" säger Claes Ohlsson, ordförande i Skånes Fotbollförbund.

Folkhälsomyndighetens råd vid utomhusaktiviteter

  • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Folkhälsomyndighetens generella råd

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Vid eventuella frågor eller funderingar kring ovan beslut ber vi er att i första hand använda kansliet@skaneboll.se så ser vi till att svara så snart som möjligt.

Claes Ohlsson
Förbundsordförande

Peter Ekvall
VD