Arrangera tränarutbildning

Föreningen kan stå som arrangör av Tränarutbildning C, Tränarutbildning B Ungdom, Målvaktstränarutbildning C, Grönt Kort för ledare samt Spelformsutbildningar.

Speciella riktlinjer för interna tränarutbildningar hösten 2020

Det är återigen möjligt för föreningar att arrangera interna tränarutbildningar. Ett tillfälligt regelverk som ska följas är framtaget för att minimera risken för smittspridning. Välutbildade tränare och ledare är viktigt för skånsk fotboll och med hjälp av regelverket kan vi på ett ansvarsfullt sätt fortsätta vår tränarutbildning.

Tillfälligt regelverk vid föreningsinterna tränarutbildningar under hösten 2020

Riskbedömningsverktyg (skickas in av föreningen samtidigt som kursanmälan)

Självskattningsformulär (fylls i av kursdeltagarna på utbildningsdagen)

Information till deltagare på tränarutbildningar hösten 2020 (skickas i föreningens kallelse till deltagarna)

För frågor och vägledning om att arrangera en tränarutbildning i föreningen, kontakta Magnus Palmén på 040-59 02 16 eller magnus.palmen@skaneboll.se

Aktuella kurser

Anmälningsblanketter

Information till föreningen - Att arrangera Tränarutbildning C (under hösten 2020)
Information till föreningen - Att arrangera Tränarutbildning B Ungdom (under hösten 2020)
Information till föreningen - Att arrangera Målvaktstränarutbildning C (under hösten 2020)
Information till föreningen - Att arrangera Målvaktstränarutbildning C Kortversion (under hösten 2020)

Behöriga kursinstruktörer - Tränarutbildning C, B Ungdom & Målvaktstränarutbildning C (se notering i kolumnen till höger för respektive instruktörs behörighet)

SISU:s redovisningsblankett - används vid redovisning av interna kurser
Lathund - Så här fyller du i SISU:s redovisningsblankett

Spelformsutbildningar

Inbjudan interna Spelformsutbildningar
Anmälningsblankett interna Spelformsutbildningar
Behöriga instruktörer för Spelformsutbildningar (se notering "Spf" för instruktörer behöriga att hålla i Spelformsutbildningar)

För frågor om spelformsutbildningarna, kontakta Lars Eiswohld, på 040-59 02 01 eller lars.eiswohld@skaneboll.se

Under november 2020 arrangeras digitala spelformsutbildningar dit alla tränare kan anmäla sig. Läs mer HÄR

Grönt Kort för ledare

Läs mer om fortbildningen Grönt Kort för ledare som är en del av vårt arbete för att skapa en positiv matchmiljö på våra barn- och ungdomsmatcher HÄR