Domarersättning

Digital utbetalning används i Distriktets tävlingar för domare som tillsätts av Förbundet.

Det digitala systemet ger en tydlig överblick, förenklar och underlättar hanteringen av utbetalningar och kvittohantering för både domare, distrikt och föreningar.

Alla domare och föreningar får en inloggning i det nya systemet där betalningar och kvittohantering finns.

Som domare loggar du efter genomförd match in i systemet och administrerar domarrapporten. När du sparat och godkänt domarrapporten genereras ett kvitto och du kan begära ersättning.

För mer information klickar du på någon av länkarna nedan.