Digitala domarrapporter

NYHETER 2023
Digitala domarrapporter införs i samtliga våra tävlingar och ska tillämpas från och med nu.
Digital domarrapport innebär att lagen har möjlighet att senast 45 minuter innan matchstart visa upp laguppställningen i sin mobil, surfplatta eller dator.  

Lagen har fortsättningsvis även möjlighet att lämna in domarrapporten i pappersformat dock senast 45 min innan matchstart.

 

För dig som domare innebär införandet av digital domarrapport följande;

  • Du måste i god tid innan och senast 45 min innan matchstart tillsammans med ansvariga ledare säkerställa att det är korrekt antal spelare finns uppsatta (i FOGIS) på den digitala domarrapporten. Detta sker i Mobila Fogisklienten, Detta kan göras på mobil, surfplatta eller dator.
  • Samtliga spelare/avbytare ska vara numrerade.
  • Lagkapten ska vara markerad
  • Samtliga ledare ska vara uppskrivna och ansvarig ledare måste vara uppskriven/vald på spelarförteckningen.
  • Legitimationskorten ska kontrolleras
  • Korrigeringar som sker mindre än 45 minuter innan matchstart måste ansvarig ledare utföra i FOGIS och informera domaren om.

På Svenska Fotbollförbundets hemsida finns en video som beksriver införandet och användningen av de elektroniska domarrapporterna, se nedan.

Matchen ska inte startas om det saknas spelarförteckning i FOGIS eller i pappersformat.

Efter matchen är det viktigt att Du tillsammans med ansvarig ledare går igenom samtliga matchhändelser (varningar, utvisningar men även saknade spelarlegitimationskort) och administrerar dessa korrekt.