Framtidens kvinnliga domare

Genom mentorprogrammet Framtidens kvinnliga domare arbetar vi för att få fler tjejer att vilja döma ungdomsfotboll, och på längre sikt även få fler tjejer att döma distriktsfotboll – eller ännu högre!

Tillsammans med fotbollsföreningar vill vi arbeta med att utbilda och coacha tjejer som vill döma ungdomsfotboll. Tanken och förhoppningen är att de nya tjejdomarna blir förebilder, inte bara i klubben, utan för skånsk fotboll i stort.

Tillsammans med varje förening kommer vi att bjuda in till informationsträff och erbjuda tjejer i föreningen att gå utbildning för att bli ungdomsdomare.

Huvudmålgruppen är tjejer 14 – 16 år men är ingen absolut åldersgräns.

Programmet ansvarar för genomförande av utbildning av både tjejerna och de inom föreningen som är ansvariga för domarverksamheten.

Vi tillhandahåller allt material såsom regelböcker, tröja, kort och pipa.

Coacherna är på plats vid flertalet tillfällen som tjejerna dömer för att coacha och ha genomgångar samt finns tillgängliga för kommunikation även mellan dessa tillfällen för råd och stöttning.

I samband med informationsträffar, utbildning och coaching på plats hjälper coacherna även ansvariga i föreningen och domarnas föräldrar med information om hur man kan främja och stötta sina domare/barn.

Vid ett par tillfällen om året genomförs även gemensamma aktiviteter med samtliga tjejdomare i projektet för att stärka tillhörighetskänslan och kunna utbyta erfarenheter.

Vid säsongens slut genomförs en uppföljning och utvärdering av arbetet, tillsammans med domarna och föreningarna.

DELTAGARNA FÅR GENOM PROJEKTET:
• Utbildning
• Coaching
• Stöd och gemenskap
• Gemensamma aktiviteter

FÖRENINGEN FÅR GENOM PROJEKTET:
• Fler domare i föreningen
• Fler domare med hög kvalitet
• Fler tjejer som vill vara aktiva i föreningen längre
• Förebilder för andra som vill börja döma
• Engagerade domarstödjare
• Stöttning till föreningens hela domarverksamhet

Vid intresse eller frågor om Mentorprogrammet vänligen kontakta;