Om hälsoprojektet

Projektets huvudsyfte handlar om domarnas hälsa. Mår domarna bra är sannolikheten större att även prestationerna på planen blir bättre.

Träning och fysiska aktiviteter är bevisat bra för människors hälsa och välbefinnande. Andra positiva effekter är kamratskap, integration och bättre regelkunskap om man ibland kombinerar träffarna med regeldiskussioner. Alltså är inte andemeningen att ”slippa” springa löptestet utan istället att förbättra domarnas hälsa. Visionen är att detta projekt ska bli permanent och en naturlig del av domarskapet.

Riktlinjer för projektet:

 • Projektet pågår mellan den 12 november till den 20 april.
  (Med reservation för hur pandemin utvecklas kan projektet komma att
  förlängas).
 • Vi hoppas att aktiviteterna fortsätter även efter den 15 mars.                
 • Det är viktigt att deltagarna utför sin fysiska aktivitet utefter egen förmåga.                                                                                         
 • Träningen är organiserad i fotbolldomarklubbens regi som ansvarar för
  träningarna. FDK utser någon som rapporterar närvaro till kansliet vilka som deltagit.                                                                                   
 • För att det skall räknas som ett godkänt träningspass är 45 minuters
  aktivitet/träning ett minimum.