Gemensamma träningar

Gemensamma träningar håller respektive domarklubb i och för att få veta dagar & tider, kontakta din domarklubb eller se infon på deras respektive hemsida eller sociala medier.