Digitala Domarrapporter (Nyhet från 2023)

OBS Denna sidan uppdateras kontinuerligt! Så kan vi äntligen, efter föreningarnas önskemål presentera att vi redan nu från seriestarten 2023 kan erbjuda att vi går över till digitala domarrapporter och på så sätt slipper ha papperskopia utskriven från Fogis med sig till matchen.

Detta är nytt för alla parter, både lag i föreningen och domarna, hjälp oss därför att sprida informationen men tänk också och det kommer ta en viss tid innan detta fungerar perfekt och visa därför förståelse för varandra i början av detta nya. TILLSAMMANS blir detta bra!

Ute till höger finns lite information om hur det fungerar i praktiken, men på länken nedan hamnar ni på Svenska FFs sida där man också kan del av manualer och frågor & svar!