Registrera nyanlända (Asylsökande)

Många av de nyanlända som kommer till Sverige söker sig till fotbollen.
Ett väsentligt antal föreningar i Skåne bedriver en beundransvärd verksamhet för  som inte ingår inte i den ordinarie verksamheten.

Nedan finns en länk till RF:s hemsida som hjälper er med viktig information kring idrott för nyanlända.

 och nedan finns dokument som används vid registrering av asylsökande.