Matchändring

Om du av någon anledning måste ändra datum eller tid på en match är det följande som gäller:

  • Börja med att kontakta er motståndare och gör upp om ny dag och tid (tänk på att motståndarlaget har rätt att säga nej).
  • Fotbollsplanen på vilken matchen ska spelas ska anges vid matchändringen.
  • Det är inte tillåtet att flytta en match i våromgång till höstomgångar och tänk på att inte flytta matcher som strider mot Skåne FF:s "styrning av speldagar". Vi ber er respektera att inte flytta matcher till helger, men framförallt undvik lördagar. Detta med anledning av det stora antal matcher som spelas dessa helgdagar. Det är dock tillåtet att ändra till helgfri vardagsmatch, undantaget sista omgången som i möjligaste mån spelas med gemensam spelordning.  
  • Rätt till ändring av i spelprogrammet angiven matchdag ska sökas hos Skånes FF i god tid, dock senast tio (10) dagar före den fastställda matchdagen. Endast i särskilda undantagsfall kommer avvikelser från denna regel att accepteras. För ändring av match som sker efter verkställd domartillsättning debiteras enligt tävlingsbestämmelserna en särskild ändringsavgift. Avgiften debiteras ansökande förening á conto. För gällande avgifter se tävlingsbestämmelserna. I särskilda undantagsfall vid godkänd ändring senare än tio (10) dagar före fastställd speldag debiteras en förhöjd ändringsavgift. Ändringsavgiften gäller i alla av Skånes FF administrerade och domartillsatta matcher i tävlingskategorierna för 15 år och äldre, samt i Skåneserien för pojkar 14 år. Avgift debiteras ej om matchen flyttas pga match i någon av Skånes FF:s eller Svenska FF:s cuper. Ej heller om match flyttas pga skäl som angives i Svenska FF:s nationella tävlingsbestämmelser (ex.deltagande i landskamper, läger mm). Ändringsavgiften debiteras den förening som begärt matchändringen eller delas upp på båda föreningarna om båda begärt matchändring.
  • Bekräftelse på att matchändringen är godkänd och genomförd sker endast per e-post till berörda föreningar och funktionärer. Godkända matchändringar redovisas även med röd-fetstil text i aktuellt spelprogram på www.skaneboll.se. Berörda föreningar kan även se godkända matchändringar i sin egen Fogis-inloggning. Matcher som inte är markerade med röd-fetstil text är inte godkända och ombokade av Skånes FF.
  • Det åligger båda lagen att kontakta varandra inför match som är flyttad av förbundet för att kontrollera att motparten fått kännedom om den godkända ändringen. Glöm inte heller som hemmalag att (förutom gästande lag) informera domarna i matchen om ändringen. De ursprungliga domarna ska kontaktas om ny speldag, tid och plats.
  • Det åligger domaren att lämna återbud till aktuell domartillsättare om hen ej kan åtaga sig matchen.
  • Underlåtenhet att ansöka om ändrad speldag och/eller meddela avsparkstid kan medföra straffavgift om högst 25.000kr. För sent inkommen ansökan om matchändring beaktas inte, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Vi frågor om matchändring kontakta Tävlingsavdelningen på tavling@skaneboll.se

Ansökan av matchändring

Ansökande förening
Har matchen varit uppskjuten?
Vem av föreningarna initierar matchändringen? (Vilket lag ska stå för ev. matchändringsavgift)