Krav på laguppställning

I och med att samtliga träningsmatcher kommer att finnas upplagda i Fogis är det från och med 1/11-2022 obligatoriskt med laguppställningar/domarrapport även på träningsmatcher (gäller alla åldrar).

Beslutet beror dels på att domarna måste kunna godkänna domarrapporten för att kunna söka ersättning till er föreningar digitalt. Att godkänna domarrapporten är inte möjligt om laguppställning saknas men det finns ytterligare ett skäl till beslutet.

Det handlar om domarens säkerhet. Vi har under det senaste året haft flera allvarliga incidenter som krävt anmälan men där det saknats laguppställningar och föreningarna vägrat berätta vilken spelare/ledare som varit inblandad. Detta har då inneburit att en spelare kommit undan bestraffning.
Av dessa två skäl har vi nu bestämt att det är obligatoriskt med spelarförteckningar för att en match ska kunna startas. Precis som i seriespelet.