Anläggning

För att ytterligare öka vårt stöd till våra föreningar har vi utökat kansliet med personal med fokus på anläggningsfrågor. Vi kan se ett ökat behov av hjälp med rådgivning inom skötsel och drift.

Vi kan erbjuda rådgivning och support inom följande områden:

• Besiktning av befintliga anläggningar
• Nyanläggning av konst -och naturgräsplaner
• Skötselråd i samarbete med våra partners
• Översyn och rådgivning kring driftsfrågor och dess ekonomi
• Medverkan i diskussioner med kommunala företrädare
• Behjälplig med förslag till bidrag från anläggningsfonder
• Kompetensutveckling för planskötare

Funderar ni kring ovanstående frågor eller behöver någon annan hjälp inom anläggningsområdet, har ni möjlighet att kostnadsfritt få rådgivning eller besök av vår anläggnings/föreningsutvecklare.