Diplomerad Förening

Diplomerad Förening är svensk fotbolls nya paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling.

Svensk Fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kritierier för föreningar att arbeta med.

Diplomerad Förening består av följande steg:

  • Digitalt enkätverktyg för självskattning. Enkäten fylls i av ledare, spelare och föräldrar
  • Analys av enkätsvar
  • Föreningen tar med stöd av Skånes FF och RF-SISU Skåne fram en handlingsplan för föreningsutvecklingen. Handlingsplanen består av sex målområden med målbilder, kriterier, verktyg och fördjupning: 1). "Inriktning och Ledning" 2). "Ledarförsörjning" 3). Spelarutbildningsplan 4). Ekonomisk styrning 5). Kommunikation 6). Demokrati och delaktighet.
  • Digitalt processtöd för utvecklings- och diplomeringsarbete
  • Skånes FF och RF-SISU Skåne finns med och stöttar föreningen i utvecklingsarbetet

Läs mer om Diplomerad Förening på Svenska Fotbollförbundets hemsida

Är du och din förening intresserad av Diplomerad Förening? Kontakta då: