Fler ledare i skånsk fotboll

Tillsammans med RF-SISU Skåne bjuder Skånes FF in alla skånska fotbollsföreningar till ”Fler ledare i skånsk fotboll”. Målet är att underlätta föreningarnas arbete med att rekrytera nya ledare samt utbilda och behålla befintliga ledare.

En framgångsrik förening jobbar kontinuerligt med att rekrytera, introducera, utveckla och behålla ledare*. Kompetenta ledare i tillräckligt antal är en förutsättning för en väl fungerande fotbollsverksamhet och en bra spelarutbildning.

”Fler ledare i skånsk fotboll” består av:

  • Digital Kick Off 26/9 -22
  • Stöd för implementering av en ledarförsörjningsplan i föreningen av RF-SISU:s idrottskonsulenter
  • Webbinarie med föreläsning och erfarenhetsutbyte

Kick Offen genomfördes den 26/9 -22 och då presenterades en guide till ledarförsörjningsplan. Du som missade Kick Offen kan ta del av dokumenten nedan.

Nu fortsätter arbetet med att utveckla ledarförsörjningen på föreningens hemmaplan. Föreningen kan få stöd i arbetet av sin idrottskonsulent på RF-SISU Skåne. Är du osäker på vem som är er föreningens konsulent så kontakta Alexander Fridlund på alexander.fridlundh@rfsisu.se 

Under våren -23 kommer vi bjuda in till webbinarier där vi fördjupar oss inom något område (rekrytera, behålla, utbilda), låter några föreningar berätta om ett gott exempel från sin verksamhet och har erfarenhetsutbyte mellan föreningar. Inbjudan kommer kommuniceras via vår hemsida.

*Med ledare menar vi både aktivitetsledare (tränare) och organisationsledare (styrelse, utskott och andra arbetsgrupper etc)

 

Dokument

Guide Ledarförsörjningsplan för skånska fotbollsföreningar

Bilaga - Arbetsfördelning i föreningen

Bilaga - Introduktion av nya ledare

Bilaga - Rollbeskrivning

Bilaga - Utbildningsplan

 

Frågor besvaras av: