Plus 10 000

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ där målet är att rekrytera minst 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2023.

Initiativet innebär fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar.

Ännu fler ska känna sig välkomna, hemma och berörda i den svenska fotbollsrörelsen och ambitionen är att initiativet Plus 10 000 ska bidra till detta.
 

Plus 1 000 kvinnor i ledarroller i Skåne

Vi på Skånes Fotbollförbund är självklart en del av initivativet Plus 10 000 och arbetar för att öka antalet kvinnor i ledarroller inom fotbollen. I styrelserummen, i domarutövandet och i andra ledarroller är det en enormt stor andel män i jämförelse med kvinnor. Nu ska vi ändra på den saken. Ambitionen är att till utgången av 2023 ha ökat antalet kvinnliga ledare i Skåne med 1 000 tjejer och kvinnor (Skåne är ca 10% av svensk fotboll).

Statistik Skånes Fotbollförbund (år 2019):
Styrelsemedlemmar: Män 83% Kvinnor 17%
Domare: Män 94% Kvinnor 6%
Tränare: Män 88% Kvinnor 12%

Vi på Skånes Fotbollförbund arbetar tillsammans med ambassadörsföreningar runt om i Skåne för att minst 1 000 tjejer och kvinnor ska rekryteras som fotbollsledare i olika positioner.

Skåne Fotbollförbund vill uppnå:

  • Att minst en mer kvinnlig ledare kommer in i föreningsarnas styrelser
  • Att dubblera antalet av kvinnliga tränare och domare i klubbarna för att styrka förebilderna hos tjejerna
  • Att arbeta med mångfalden i klubbutvecklingen genom att styrka styrelsens kompetenser och resurser
  • Att fasthålla och rekrytera flera kvinnor/tjejer genom arrangemang och kompetenslyft

Vi arbetar idag med ambassadörsföreningarna Vittsjö GIK, Lunds BK, Jonstorp IF, Ängelholms FF, Vellinge IF Skegrie BK och Tygelsjö IK .

Tycker även ni som förening att det här arbetet är viktigt och vill bli en ambassadörsförening ni också är ni välkomna att kontakta Maria Holmström, 0733-61 31 54. Frågor kan också ställas till Mats Hansson, mats.hansson@skaneboll.se, 040-59 02 24

Frukostträff med fokus på erfarenhetsutbyte kring frågorna; Hur engagerar vi fler kvinnor till att bli ledare? Hur kan organisationen skapa miljöer för att behålla tjejer och kvinnor längre i klubben?

Materialet som presenterades och vad som kom fram (post-it lappar) från våra gruppdiskussioner kan ni ta del av nedan. 

Presentationen på träffen

Temafrågor under frukostmötet

Filmen är ett bra verktyg för föreningarna att använda som en inledning för vidare samtal och diskussioner kring jämställdhet och rekrytering av fler kvinnliga ledare i föreningen.

Välkomna att använda filmen!

 

Se våra filmer som hittills släppts från filmkampanjen som gjorts tillsammans med skånska föreningar på vår Youtube-kanal:

Materialet som presenterades på vårt Plus 10 000 Seminarium den 30 november 2021 finns att ta del av nedan. Där finns också de rubriker som vi diskuterade kring och vad som kom fram (post-it lappar) från våra gruppdiskussioner. 

Presentationen från seminariet

Intervjun med Victoria Sandell

Punkter från gruppaktiviteten

 

Ett förslag på en flyer som ni föreningar kan använda för att rekrytera fler kvinnliga tränare har tagits fram. Ni som förening lägger själva till er logga och kontaktuppgifter (streckad inringad text), som sedan kan skrivas ut och/eller göras till pdf och skickas digitalt för lokal marknadsföring. 

Ta gärna del av tankar och tips från vårt webinar som vi hade i maj 2021:

 

Välkommen att gå med i vår Facebookgrupp där man kan utbyta erfarenheter och dela tips Skånes FF - Plus 1000 Skånenätverk | Facebook