Plus 1000 Skåne

Plus 1000 Skåne är ett initiativ som kommer från det tidigare rikstäckande initiativet från SvFF - Plus 10 000, där målet var att rekrytera minst 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2023.

Initiativet innebar fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar.

Vi på Skånes Fotbollförbund har självklart varit en del av initiativet Plus 10 000 under tiden som det varit verksamt och arbetar fortsatt vidare för att öka antalet kvinnor i ledarroller inom fotbollen. Vi fortsätter det viktiga arbetet under det inarbetade namnet Plus 1000 Skåne, som kommer ifrån att vi i Skåne är cirka 10% av svensk fotboll och därav var vårt mål under intitiativet 1000 fler tjejer och kvinnor (det rikstäckade 10 000).

Skåne Fotbollförbund vill fortsatt uppnå:

  • Att minst en mer kvinnlig ledare kommer in i föreningsarnas styrelser
  • Att dubblera antalet av kvinnliga tränare och domare i klubbarna för att styrka förebilderna hos tjejerna
  • Att arbeta med mångfalden i klubbutvecklingen genom att styrka styrelsens kompetenser och resurser
  • Att bibehålla och rekrytera flera kvinnor/tjejer genom arrangemang och kompetenslyft

Vi på Skånes Fotbollförbund arbetar tillsammans med ambassadörsföreningar runt om i Skåne för att fler tjejer och kvinnor ska rekryteras som fotbollsledare i olika positioner. Dessa är idag Vittsjö GIK, Lunds BK, Jonstorp IF, Ängelholms FF, Vellinge IF Skegrie BK och Tygelsjö IK .

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Mats Hansson, mats.hansson@skaneboll.se, 040-59 02 24 eller Maria Holmström, 0733-61 31 54

Skånes Fotbollförbund har startat ett tränarforum för kvinnor som kommer innebära olika träffar under året som varvas med att vara digitala och fysiska med olika teman. Där vi framför allt på de fysiska träffarna lägger stor vikt och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Håll utkik efter vår nästa träff!

Frukostträff med fokus på erfarenhetsutbyte kring frågorna; Hur engagerar vi fler kvinnor till att bli ledare? Hur kan organisationen skapa miljöer för att behålla tjejer och kvinnor längre i klubben?

Materialet som presenterades och vad som kom fram (post-it lappar) från våra gruppdiskussioner kan ni ta del av nedan. 

Presentationen på träffen

Temafrågor under frukostmötet

Filmen är ett bra verktyg för föreningarna att använda som en inledning för vidare samtal och diskussioner kring jämställdhet och rekrytering av fler kvinnliga ledare i föreningen.

Välkomna att använda filmen!

 

Se våra filmer som hittills släppts från filmkampanjen som gjorts tillsammans med skånska föreningar på vår Youtube-kanal:

Materialet som presenterades på vårt Plus 10 000 Seminarium den 30 november 2021 finns att ta del av nedan. Där finns också de rubriker som vi diskuterade kring och vad som kom fram (post-it lappar) från våra gruppdiskussioner. 

Presentationen från seminariet

Intervjun med Victoria Sandell

Punkter från gruppaktiviteten

 

Ett förslag på en flyer som ni föreningar kan använda för att rekrytera fler kvinnliga tränare har tagits fram. Ni som förening lägger själva till er logga och kontaktuppgifter (streckad inringad text), som sedan kan skrivas ut och/eller göras till pdf och skickas digitalt för lokal marknadsföring. 

Ta gärna del av tankar och tips från vårt webinar som vi hade i maj 2021:

 

Välkommen att gå med i vår Facebookgrupp där man kan utbyta erfarenheter och dela tips Skånes FF - Plus 1000 Skånenätverk | Facebook