Systematiskt Fair play arbete och Fair-play-trappa med sanktioner

I distriktsserierna beslutar SDF om Fair Play-trappan ska tillämpas samt för vilka serier. SDF som tillämpar Fair Play-trappan ska följa de av SvFF fastställda föreskrifterna för användningen av denna. SDF som tillämpar Fair Play-trappan enligt första stycket och i enlighet med fastställda föreskrifter har rätt att ådöma deltagande lag poängavdrag om maximalt nio poäng eller, i särskilt allvarliga fall, uteslutning.

Skånes FF tillämpar Fair Play-trappan i A-lagsserier damer div.3-4 och herrar div 4-6 samt i juniorserier div.1-3 och följer de fastställda föreskrifterna (Fair Play-manualen) för användningen av denna. Användandet av Fair Play-trappan inbegriper rätten att göra poängavdrag om maximalt nio (9) poäng och att i särskilt allvarliga fall utesluta förening ur seriespel baserat på poängsnitt. 

Läs mer i nedan dokument:

Fair Play-trappan är en del i vårt nolltoleransarbete.