Schysst match Skåne - Nolltolerans

Ett gediget nolltoleransarbete startades redan för 15 års sedan, men efterhand som åren gått har fokuset minskat, men inte behovet. Nu är det alltså dags igen att ta nya tag i strävan mot nollan!

Sedan 2020 har vi återigen fokuserat på nolltolerans av våld och dåligt beteende i samband med våra fotbollsmatcher i Skåne. Vi har gjort en omstart av det nolltoleransarbete som drogs igång för ett 15-tal år sedan, som vi då kallade "Nolltolerans – Nu räcker det, fotboll ska vara kul!", som nu även har uppgraderats med en rad nya åtgärder.

Inom barn- och ungdomsverksamheten har arbetet redan varit igång ett tag, genom till exempel vår "Grönt kort utbildning för ledare" och senare vårt "Grönt kort spelare" samt "Schysst match"-kampanjen, för att i tidig ålder lyfta fram hur viktigt det är att man är schysst på plan. Vi har därmed gjort mycket för att fostra de små, och verktygen kommer vara precis lika betydelsefulla i vårt arbete framåt. Men det är samtidigt som man säger: barn gör som vi vuxna gör, vilket gör det så viktigt att våra äldre spelare är förebilder för de yngre. Fokus är därför nu framförallt på våra seniorspelare i det nya nolltoleransarbetet, för att skapa en än mer schysst, trygg och glädjefylld matchmiljö. Vi ger oss inte, fotboll ska vara kul, för alla!

Vid frågor om vårt nolltoleransarbete vänligen kontakta: