Projektstöd IF

Från och med 1 januari 2020 gäller nya riktlinjer från Riksidrottsförbundet (RF) för ekonomiskt stöd. Riksidrottsförbundet har bestämt att det finns två inriktningar på projekten föreningarna kan söka pengar till i sökmodulen på IdrottOnline.

Antingen att Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten eller att Få fler utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningen.

Projektstöd - Ungdomar

  • Få fler ungdomar (13–20 år) att stanna kvar i den organiserade idrotten

Inriktning: Att föreningen har en struktur och kultur som får målgruppen att
stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projektstöd - Utbildning

  • Utbilda barn- och ungdomsledare

Inriktning: Att barn- och ungdomsidrotten ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Ansökan
Förutsättningar för att beviljas medel från Projektstöd - Idrottsmedel är att föreningen redovisat tidigare Idrottsmedel enligt instruktioner, samt att samtliga övriga betalningsskyldigheter till förbundet är fullgjorda. Ansökan görs senast 1 månad efter genomfört projekt (se information på varje särskilt projekt). Ansökningar som inkommer mer än en månad efter genomfört projekt, behandlas ej!

Besked
Besked lämnas efterhand som ansökningarna är behandlade under 2021.

Utbetalning
Utbetalning sker efter genomfört projektet och korrekt redovisad återrapporterat till projektstödet på IdrottOnline (undantag finns i vissa utbildningspaket, se information på varje särskilt projekt).

Skånes FF:s utbildningspaket 2021

Som tidigare år erbjuder Skånes FF ett antal färdiga utbildningspaket som följer RF:s och SvFF:s riktlinjer för Projektstöd IF 2021.

Teknisk support: Vänligen kontakta IdrottOnline

Support Projektstöd allmänt: vänligen kontakta RF-Sisu Skåne:kundtjanst.skane@rfsisu.se

För frågor om Projektstöd/utbildningspaket SkFF – kontakta: