Projektstöd IF

Från och med 1 januari 2022 är det nya områden som gäller för Riksidrottsförbundet (RF):s ekonomiska stöd som föreningar har möjlighet att söka i sökmodulen på IdrottOnline.

Prioriterade områden i årets (2023) Idrottmedel är:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Ansökan
Förutsättningar för att beviljas medel från Projektstöd IF - Idrottsmedel är att föreningen redovisat tidigare Idrottsmedel enligt instruktioner, samt att samtliga övriga betalningsskyldigheter till förbundet är fullgjorda. Ansökan görs senast 1 månad efter genomfört projekt (se information på varje särskilt projekt), dock senast 8/10 -23. Ansökningar som inkommer mer än en månad efter genomfört projekt, behandlas ej!

Besked
Besked lämnas efterhand som ansökningarna är behandlade under 2023.

Utbetalning
Utbetalning sker efter genomfört projektet och korrekt redovisad återrapporterat till projektstödet på IdrottOnline (undantag finns i vissa utbildningspaket, se information på varje särskilt projekt).

Skånes FF:s utbildningspaket 2023

Som tidigare år erbjuder Skånes FF ett antal färdiga utbildningspaket som följer RF:s och SvFF:s riktlinjer för Projektstöd IF 2023. I rullistan nedan ser du "ansökningsmallar" som hjälper dig när du ska göra ansökan på IdrottOnline. 

Föreningen gör ansökan på login.idrottonline.se

Teknisk support: Vänligen kontakta IdrottOnlines support

Support Projektstöd allmänt: vänligen kontakta RF-Sisu Skåne:kundtjanst.skane@rfsisu.se

För frågor om Projektstöd/utbildningspaket SkFF – kontakta: