Projektstöd IF

Från och med 1 januari 2022 är det nya områden som gäller för Riksidrottsförbundet (RF):s ekonomiska stöd som föreningar har möjlighet att söka i sökmodulen på IdrottOnline.

Ansökan öppnar i IdrottOnline måndagen den 19/2.

Prioriterade områden i årets (2024) Idrottmedel är:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Ansökan
Förutsättningar för att beviljas medel från Projektstöd IF - Idrottsmedel är att föreningen redovisat tidigare Idrottsmedel enligt instruktioner, samt att samtliga övriga betalningsskyldigheter till förbundet är fullgjorda. Ansökan görs senast 1 månad efter genomfört projekt (se information på varje särskilt projekt). Ansökningar som inkommer mer än en månad efter genomfört projekt, behandlas ej!

Om hanteringen av projektmedel i nedan dokument:

Besked
Beslut sker fortlöpande under perioden 2024 - 2025, dock senast 8/10 -25

Utbetalning
Utbetalning sker efter genomfört projektet och korrekt redovisad återrapporterat till projektstödet på IdrottOnline (undantag finns i vissa utbildningspaket, se information på varje särskilt projekt).

Skånes FF:s utbildningspaket 2024

Som tidigare år erbjuder Skånes FF ett antal färdiga utbildningspaket som följer RF:s och SvFF:s riktlinjer för Projektstöd IF 2024. I rullistan nedan ser du "ansökningsmallar" som hjälper dig när du ska göra ansökan på IdrottOnline. 

Ansökan görs på https://login.idrottonline.se/. Klicka på hänglåset upp i högra hörnet för att logga in.

Teknisk support: Vänligen kontakta IdrottOnline

Support Projektstöd allmänt: vänligen kontakta RF-SISU Skåne: kundtjanst.skane@rfsisu.se

För frågor om Projektstöd/utbildningspaket SkFF – kontakta: