Systematiskt Fair play arbete och Fair-play-trappa med sanktioner

Svenska Fotbollförbundets Representantskapsmöte fastställde den 25 november 2022 de tävlingsregler som gäller från och med säsongen 2023. Detta innebär bland annat att möjlighet ges till respektive distrikt att besluta om Fair Play-trappan ska tillämpas i distriktets serier. Skåne, som tidigare varit testpilot av det nya systematiska Fair play arbetssättet, kommer fortsätta.

Skånes FF tillämpar Fair Play-trappan och följer de fastställda föreskrifterna (Fair Play-manualen) för användningen av denna. Användandet av Fair Play-trappan inbegriper rätten att göra poängavdrag om maximalt nio (9) poäng och att i särskilt allvarliga fall utesluta förening ur seriespel baserat på poängsnitt. 

Läs mer i nedan dokument:

Fair Play-trappan är en del i vårt nolltoleransarbete.