Höstserierna är klara och sommarinfo från tävlingsavdelningen

Vi kan nu meddela att distriktets höstserier är klara. Indelnings- och lottningsprocessen är avslutad och alla höstens seriegrupper finns publicerade i Fogis och här på hemsidan.

Samtliga lag som fullföljt sin vårserie har automatiskt erhållit serieplats i höstserien och alla nyanmälda lag har också fått en serieplats. Avanmälda lag från våren som inte återanmälts är strukna!

Efter som vårens serier har spelats på ett annorlunda sätt med anledning av pågående pandemi så har inga tabeller först och därför så är det samma indelning nu till hösten som det var till våren.
Däremot har vissa ändringar gjorts efter önskemål från er föreningar samt att vi kan ha behövt ändra några serier för att det ska fungera både ur ett geografiskt perspektiv men även för att få rätt antal lag i en serie.

Det är förbehållet Skånes FF enligt gällande tävlingsbestämmelser att fatta beslut om definitiv seriesammasättning för distriktets höstserier.

Efteranmälan av lag kan tillgodoses i mån av vakanta platser i de lottade seriegrupperna.

Eventuell efteranmälan eller avanmälan för höstens seriespel ska ske skriftligen, via ifylld blankett som finns för utskrift på under Dokument.

Det som nu ligger som nästa punkt på tidplanen är att ni föreningar ska tidsboka era matcher. All information om detta finns längre ner i detta mail så det är viktigt att ni tar del av hela mailet.

Men innan vi delger er den informationen vill Tävlings- och domaravdelningen rikta ett stort tack för ert fantastiska arbete under detta så annorlunda halvår. En vårsäsong som innehållit en massa ändringar, nya rekommendationer med mera.

Det har inte varit någon lätt situation för någon av oss men när jag nu börjar att räkna ner till min semester och sammanfattar våren så tycket jag alla har gjort ett kanonjobb och haft ett fantastiskt tålamod. Trots alla ändringar som skett så har vi ju trots allt kunnat göra det viktigaste, dvs spela fotboll.

Vi hoppas nu att ni efter tidsbokningen får en ledighet och möjligheten att ladda batterierna till hösten. Det är ni väl värda.

Inregistrering av föreningens hemmamatcher i Fogis

Föreningen bokar och registrerar nu själv via föreningsklienten i Fogis spelordningen till höstserierna.

Registrera föreningens alla hemmamatcher med speldatum, avsparkstid, anläggning och plan enligt nedanstående anvisningar.

Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive spelomgång i seriegruppen.

1)  Normalt ska matcher förläggas till lördag-söndag där söndagen är angiven som sista speldatum. Med tanke på rådande domarbrist är vårat önskemål att matcher där domare tillsätts av Skånes FF läggs måndag-fredag. Se punkt 4 för mer information.

2)  Hemmalaget äger rätt att fastställa spelordning till matcher som förläggs till helgdagar.

3)  För match på helgfri vardag ska motståndare alltid kontaktas för godkännande före registrering i Fogis = överenskommelse om match!

4)  För att få domare till alla matcher är det av största vikt att ni vid bokningen av Dam B-, Herr B, Junior-,  och Ungdomsmatcher (där Skånes FF tillsätter domare) på lördagar och söndagar inte lägger matcher mellan 11.00 och 17.00

Tänk på att matcher som läggs tidigare eller senare än sista datum kommer att kollidera med annan spelomgång. 

Om föreningen inte själv äger sin spelplan ska matcherna först bokas hos berörd planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna inregistreras i Fogis.

Det finns även möjlighet att via föreningsklienten ändra lagens spelplats, exempelvis då lag spelar på annan idrottsplats eller plan än den som är kopplad till hela föreningen.

Videomanual med instruktioner för inregistrering av hemmamatcher i Fogis finns att tillgå www.skaneboll.se.

Tidsplan

2/7 – Definitiv seriesammansättning med tillhörande spelordning presenteras via Fogis och hemsidan samt per epost i separat föreningsutskick.

v.28Sista datum att inregistrera hemmamatcherna i Fogis är söndagen den 11/7.

v.30 – Definitiv spelordning får skivas ut från Fogis eller hemsidan fr.o.m. fredagen den 30/7.

Sommarbemanning

Skåne FF håller semesterstängt under veckorna 28-30 men tävlingsavdelningen har följande bemanning under sommarveckorna:

v.27 – Tomas Olsson och Melker Servin

v.28 – Tomas Olsson

v.29 – Tävlingsavdelningen stängd (akuta ärenden kan mailas till tavling@skaneboll.se)

v.30 – Tävlingsavdelningen stängd (akuta ärenden kan mailas till tavling@skaneboll.se)

v.31 – Micke Dahl

Tävlingsavdelningens jourtelefon har öppet fre 2/7 16-21, lör 3/7 11-18 sam sönd 4/7 11-18.
Det är sista helgen innan sommaren som jourtelefonen för akuta tävlingsärenden är öppen. Jouren kommer med största sannolikhet tillbaka till hösten. Mer info om detta kommer längre fram.

Påminnelse rörande matchrapporter från Fogis

En påminnelse till föreningar och lagledare inför höstens matcher.

Matchrapport från Fogis (elektronisk domarrapport) skall alltid ifyllas, skrivas ut och tas med till match. Detta gäller samtliga matcher i serier/tävlingar som arrangeras av Skånes FF och som är inlagda i Fogis, inklusive barnmatcher 9-12 år!
(Tyvärr har detta missats en hel del under våren)

Videomanual med instruktioner för elektroniska domarrapporter från Fogis finns att tillgå på www.skaneboll.se.