Problem att hämta Fogisdata till vår hemsida

Vi, SvFF och övriga förbundsdistrikt har sedan en tid haft problem med att ibland visa tävlingsdata på våra hemsidor. Det finns flera orsaker till att vi fått dessa problem.

SvFF har jobbat intensivt de senaste veckorna med att arbeta bort dessa. En orsak till problemen är att många aktörer ”skrapar” våra sidor efter data. Vi hade tex en enskild aktör som under ett dygn gjorde över 50 000 sidläsningar för att fånga vårt data. För att kunna få våra sidor att fungera har SvFF den senaste tiden aktivt blockerat denna typ av läsningar vilket gjort läget på våra sidor bättre.

Det som då även har hänt är att flera laghemsidor som Laget.se och Sportadmin med flera inte kunnat uppdatera den matchinformation de har i sin lösning. SvFF har en dialog med laghemsidorna sedan några veckor tillbaka om att finna en lösning, så de på ett ordnat och ej prestandapåverkande sätt ska kunna hämta data från Fogis.

Vi hoppas att så snart som möjligt få bukt med problemen och tackar för ert tålamod.