Tillsättning av domare i distriktet 2021

För oss på Skånes Fotbollförbund är det alltid prioritet ett att ha högsta kvalitet på vår tillsättning av domare. Våra domare är erkänt välutbildade och kompetenta, vilket inte minst visar sig genom att flertalet av domarna på allra högsta nivån i Sverige kommer från vårt distrikt.

Vi försöker i allra största mån att tillsätta rätt antal domare med rätt klassificering för respektive uppdrag. I år kommer vi tyvärr att stå inför en svår utmaning. Flera domare har valt att sluta döma i distriktet, mycket med anledning av den pågående pandemin. Denna pandemi har även gett oss väldigt begränsade möjligheter att utbilda nya domare.

Med anledning av ovan måste vi tyvärr i år sänka vår ambitionsnivå vad gäller tillsättning av domarteam med både domare och assisterande domare. I år kommer vi inte ha möjlighet att erbjuda tre domare till varje match som vi tillsätter. Detta då vi har brist på utbildade domare. Till matcherna i distriktet kommer vi ibland behöva tillsätta enbart två domare och i vissa fall en domare.

Det är framför allt på helger (lör-sön) som det saknas domare. Matcher övriga dagar i veckan har vi betydligt större möjlighet att tillsätta med tre domare.

Tillsättning av domarteam med tre domare enligt nedan prioritetsordning:

  1. Herrar division 4
  2. Damer division 2/ Herrar division 5
  3. Elitförberedande SvFF serier
  4. Herrar division 6
  5. Damer division 3
  6. Damer division 4
  7. Övriga serier

Självklart är vår målsättning och ambition att tillsätta tre domare till varje match, men i de fall vi måste prioritera så gäller ovan.