Webinar "Startskott plus 1000 Skåne"

Webinaret ”Startskott Plus 1000 Skåne” blev en lyckad start på Plus 10 000 initiativet i Skåne. Vi fick mycket med oss inför vårt fortsatta arbete, och det känns bra att vi nu är igång!

Webinaret om fler kvinnor i ledarroller inom fotbollen som gick av stapeln i förra veckan var den officiella starten på vår resa mot en mer jämställd fotboll. Ambitionen är att till utgången av 2023 ha ökat antalet kvinnliga ledare i Skåne med 1 000 tjejer och kvinnor (Skåne är ca 10% av svensk fotboll), vilket utifrån nuläget skulle innebära tre till fyra ledare per förening. 

Engagemanget var stort under kvällen och det kom flera konkreta tips från föreningar hur vi kan arbeta för att nå vårt mål med initiativet. Här kommer några exempel som kanske kan vara något att ta med i din förening:

Bra kvinnliga förebilder gör det enklare att locka fler kvinnor.

  • Har ni redan kvinnor inom föreningen, lyft fram dem. Kanske vill de medverka vid en informationsträff eller göra ett medskick i skrift hur de hanterar och upplever sin ledarroll inom föreningen.

 Engagera inte bara föräldrar, utan även äldre spelare i föreningen.

  • Uppmuntra äldre tjejspelare att vilja hjälpa till som t ex tränare, som ett sätt att skaffa sig en merit att ta vidare i livet.

 Fråga inte, bara spontant involvera

  • Ställ inte bara frågan om att hjälpa till i föreningen, utan involvera i stället exempelvis föräldrar som ändå är med vid träningen med lite lättare uppgifter (när föräldrar återigen får vara med vid träningar). Förhoppningsvis får de mersmak!

Andra förslag som kom upp på webinaret som var mer riktade till oss på förbundet var framförallt kring våra tränarutbildningar, som till exempel att både erbjuda digitala och fysiska kurser framöver för att fasthålla den positiva utvecklingen med kvinnliga deltagare som vi märkt nu när vi enbart kunnat arrangera digitala kurser.

Ett annat exempel var önskan om att vi startar upp en Facebookgrupp där man kan utbyta erfarenheter och dela tips. En sådan grupp har vi därför precis dragit igång och vill du vara med gruppen är du hjärtligt välkommen. Då är det bara att leta upp gruppen på Facebook; Skånes FF - Plus 1000 Skånenätverk (Skånes FF - Plus 1000 Skånenätverk | Facebook).

Vårt initiativ och mål i Skåne är en del av Plus 10 000 som är det  riktstäckande initiativet tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och alla övriga distriktsförbunden i Sverige. Ett självklart tips är därmed även att delta på Svenska Fotbollförbundets webinarium ”#inblickblågult söndagen den 16 maj kl. 19.00-20.00 som hålls inom ramen för initiativet Plus 10 000. Mer info på #inblickblågult: Plus 10 000 - Svensk fotboll

Har du frågor eller funderingar kring Plus 10 000/Plus 1000 Skåne kontakta gärna Mats Hansson, mats.hansson@skaneboll.se eller vår projektledare Maria Holmström, ikkonsulent@hotmail.com.