Resultatet av enkäten kring slopad division 7

Förening Everöds IF inkom till 2019-års representantskap med en motion om ett förändrat seriesystem för herrar div.4-7. Everöds IF motiverade sin motion med att ett förändrat serieträd skulle göra det lättare att motivera spelare på de lägre nivåerna att fortsätta spela fotboll och framför allt stanna kvar i sin förening och därmed öka möjligheterna till arbetsro för klubbarna.

Motionen innebar i korthet att ta bort division 7 som var den lägsta serienivån i distriktet och för att göra detta möjligt föreslog man följande seriepyramid: Div.4: 3x12 lag - Div.5: 6x12 lag - Div.6: 12x12 lag.

Motionen fick bifall av representantskapet med förbehåll att serieomläggningen skulle ses som en försöksverksamhet under säsongerna 2020 och 2021 för att vid representantskapet 2021 utvärderas och definitivt beslutas för framtida tävlingar. Med anledning av detta har Skånes FF genomfört en enkätundersökning inför representantskapet som äger rum den 19 januari, 2022.

Enkäten besvarades av 112 föreningar varav hela 82 föreningar (ca 73%) ansåg att herrarnas distriktsserier framgent ska genomföras enligt den bifallna motionen, dvs med division 6 herrar som lägsta nivå. Skåne FF styrelse återkommer nu med förslag till slutgiltigt beslut av representantskapet den 19 januari.

För frågor kring enkäten och slopandet av division 7 herrar kontakta tävlingsutvecklare;