Vaccinationsbevis kan bli aktuellt

Det kan bli aktuellt med vaccinationsbevis alternativt restriktioner vid inomhusarrangemang med fler än 100 deltagare.

Folkhälsomyndigheten vill till följd av oro för ökad spridning av covid-19 införa krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare inomhus från den 1 december (i deltagarbegreppet ingår inte spelare, ledare, domare och andra funktionärer).

Vid idrottsarrangemang där arrangören kräver att publiken ska visa upp ett vaccinationsbevis innan de går in på anläggningen kommer, enligt det nuvarande förslaget, inte omfattas av några andra smittskyddsrestriktioner.

Om arrangören väljer att inte kontrollera vaccinationsbevis vid inpassering till anläggningen kommer arrangemanget att omfattas av restriktioner när det gäller mängden publik, avstånd mellan sällskap m.m. Exakt hur de restriktionerna kommer att utformas är ännu inte fastställt. Folkhälsomyndigheten kommer att remittera ett förslag på sådana restriktioner i början av nästa vecka. Så snart vi vet beslutet och vad som kommer gälla återkommer vi med mer information. 

Redan nu finns viss övergripande information på SvFF:s hemsida; https://svff.svenskfotboll.se/nyheter/2021/11/vaccinationsbevis-kan-kravas-for-tilltrade-till-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Ni hittar även mer information på folkhälsomyndighetens hemsida; https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/nya-atgarder-for-att-minska-spridning-av-covid-19/.