Fair-play avstämning #3

Vi har utfört den tredje avstämningen i vårt systematiska fairplay arbete och denna gång var det endast två herrlag som hamnade i kategori 3 med ett poängsnitt över 3,5. Lagen ligger marginellt över gränsen och kontakt har tagits i enlighet med åtgärdsplanen i fairplay trappan.

Samtliga lag som låg i den högsta kategorin i de tidigare avstämningarna har till denna avstämning glädjande nog fått effekt på sitt värdegrundsarbete. 

Vi kan därmed konstatera att våra skånska föreningar överlag har skött sig bra så här långt och tagit ansvar för en positiv matchmiljö. Nu återstår bara den fjärde och sista avstämningen som sker efter avslutat seriespel. Då ser vi även vilka lag som vunnit Fair Play-ligan!

Bra jobbat Skåne, fortsätt så här!

Läs mer om vårt systematiska Fair Play arbete/Fair Play trappa: