Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 570 000 kronor för att stimulera investeringar med koppling till fritids- och idrottsaktiviteter på landsbygden.

Denna utlysning riktar sig endast till föreningar och projekten ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden. Du kan söka stödet mellan den 7 juni och den 30 september.

Stöd ges till 90 procent av projektets stödberättigande utgifter, dock max 600 000 kronor. Inom utlysningen finns inget krav på offentlig medfinansiering.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes hemsida: