Återstartsmedel för träff i föreningen

Det är fortfarande möjligt att söka medel för genomförande av en "kick off" kring ledarskap och träning i föreningen, då det finns pengar kvar i "potten" för detta ändamål. Välkommen med din ansökan!

Vi har blivit tilldelade ett framåtriktat återstartsstöd för att underlätta efter pandemin, och vi kommer fortsätta under året att genomföra olika åtgärder och projekt för att stärka fotbollen och återstarten i distriktet.

Flera områden är prioriterade och två av dem är Rekrytering av spelare inom fotboll och futsal 26 år och äldre samt Rekrytering av ledare och domare till fotboll och futsal.

Som en del i denna satsning går det att söka medel för genomförande av ”Kick off”/ledarträff i din förening, upp till 3 000  kronor. Medlen är begränsade så det är först till kvarn som gäller. Er kick off ska innehålla någon form av diskussion kring ledarskap och träningar och gärna mynna ut i någon enklare handlingsplan som sedan skickas till Skånes Fotbollförbund för utbetalning av bidraget.

Välkommen med din förenings ansökan; ANSÖKNINGSBLANKETT