Digital ungdomsdomareutbildning för nya + repetition för gamla

Vi kommer ha en uppsamlingskurs för de föreningar som har behov av att utbilda fler ungdomsdomare till höstens matcher.

Kursen är för de domare som ska döma 9-9 och 11-11 och arrangeras digitalt den 7 september 17:00 -20:00

Anmälan görs via föreningens fogisinloggning.

Välkomna!