Representantskapsmötet flyttas

Med anledning av rådande smittspridning samt nya riktlinjer och rekommendationer måste vi tyvärr även i år ställa om vad gäller vårt planerade representantskapsmöte.

Mötet som var planerat till den 19 januari flyttas nu fram och liksom i fjol kommer vi att genomföra representantskapet i samband med förbundets årsmöte den 5 mars. Anmälda deltagare kommer att få en ny kallelse i god tid innan mötet.

Fastställande av distriktets A-lagsserier (damer div 3-4 samt herrar division 4-6) kommer liksom ifjol att göras av förbundets styrelse. Definitiv serieindelning kommer att meddelas senast den 31 januari. Föreningarna kommer att få ytterligare en remissrunda på det slutliga förslaget innan styrelsens beslut. Det mest optimala hade varit ifall vi kunnat fastställa serieindelningen i samband med representantskapet men i rådande situation är detta inte möjligt.

Det slutgiltiga förslaget kommer som tidigare meddelats att publiceras idag (12 januari) efter 15.00. Yttrande från föreningarna kan lämnas senast 17 januari.

Malmö den 12 januari

Styrelsen
Skånes Fotbollförbund

 

Med vänlig hälsning

 

Peter Ekvall

VD