Uppdaterade riktlinjer för svensk fotboll

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) meddelade i måndags 10 januari nya åtgärder med anledning av den ökade smittspridningen i samhället. Åtgärderna träder i kraft den 12 januari. Svenska Fotbollförbundet har med anledning av detta uppdaterat sina riktlinjer till svensk fotboll.

Baserat på de nya restriktionerna och den kraftigt ökande smittspridningen i samhället har SvFF beslutat att alla utbildningar, konferenser och liknande arrangemang som SvFF ansvarar för ska genomföras digitalt fram till och med den 28 februari. Om detta inte är möjligt ska utbildningarna m.m. skjutas fram i tiden, alternativt ställas in.

Skulle situationen förbättras kan beslutet komma att omprövas.

Av riktlinjerna framgår också att:

  • För offentliga tillställningar inomhus (t.ex. fotbolls- och futsalmatcher) gäller att vid arrangemang med fler än 20 åskådare tillåts enbart sittande åskådare och de ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. För arrangemang med fler än 50 åskådare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övriga restriktioner.
  • Ordinarie tränings- och matchverksamhet kan alltjämt fortgå. Var och en är dock skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19.
  • Avrådan från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas kvarstår till den 31 januari. Avrådan gäller inte sådan idrott som är yrkesmässig.
  • Fortsatt gäller också att den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av t.ex. en sportanläggning ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder, bl.a. krav på att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av tillgänglig yta. Vissa av åtgärderna behöver inte efterlevas under den tid som anläggningen uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

FHM har utöver redan beslutade åtgärder lämnat in en begäran till regeringen om införande av ytterligare smittskyddsåtgärder. Myndigheten ser bland annat ett behov av en absolut maxgräns på 500 deltagare vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus.

Riktlinjerna kommer återigen att uppdateras så snart regeringen fattat beslut om FHM:s hemställan.