Serieindelning Hösten

Då kan vi meddela att distriktets höstserier nu är klara. Indelnings- och lottningsprocessen är avslutad och alla höstens seriegrupper finns publicerade i Fogis och på vår hemsida.

Det är förbehållet Skånes FF enligt gällande tävlingsbestämmelser att fatta beslut om definitiv seriesammasättning för distriktets höstserier. Efteranmälan av lag kan tillgodoses i mån av vakanta platser i de lottade seriegrupperna.

Det som nu ligger som nästa punkt på tidplanen är att ni föreningar ska tidsboka era matcher. Detta ska göras senast 15 juli. Mer info hittar föreningarna i det mail som gått ut till föreningarna idag 4 juli.