Återstartsstöd för Kick Off

Vi har blivit tilldelade ett framåtriktat återstartsstöd för att underlätta efter pandemin, och som en av flera åtgärder finns nu möjligheten att ansöka om medel för genomförande av en "Kick Off" i din förening.

Pandemin har påverkat oss alla inklusive idrotten och fotbollen. Under de senaste två åren då det varit begränsade möjligheter att utöva fotboll med anledning av riktlinjer och restriktioner har många spelare, ledare och domare valt att sluta med fotboll och idrott.

Riksidrottsförbundet (RF) har tilldelats medel för att mildra negativa konsekvenser av Covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet.

Återstartsstödet är ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag.

Skånes Fotbollförbund har fått tilldelat medel för återstart inom fotbollen i Skåne. Vi kommer under året att genomföra olika åtgärder och projekt för att stärka fotbollen och återstarten i distriktet. Flera områden är prioriterade och två av dem är Rekrytering och spelare inom fotboll och futsal 26 år och äldre samt Rekrytering av ledare och domare till fotboll och futsal.

Som en del i denna satsning går det nu att söka medel för genomförande av ”Kick off” i din förening, upp till 3 000 kronor. Medlen är begränsade så det är först till kvarn som gäller. Er kick off skall innehålla någon form av diskussion kring ledarskap och träningar och gärna mynna ut i en enklare handlingsplan hur föreningen avser att arbeta för en återstart av verksamheten. Denna handlingsplan skickas till Skånes Fotbollförbund för utbetalning av bidraget.

Välkommen med din förenings ansökan; ANSÖKNINGSBLANKETT