Trelleborg FF tar tjejerna på allvar

På fem år växte Trelleborg FF från 0 till idag cirka 250 aktiva tjej- och damspelare.

I mötet med ledarna Stefan Jönsson och Johan Malmqvist i Trelleborg FF berättar de att engagemanget i föreningen, i kombination med att ge samma förutsättningar för både tjejer och killar, har skapat både trygghet och glädje hos medlemmar och ledare, vilket de tror har bidragit till framväxten med aktiva tjejer och damer i föreningen.

Jämställdhetsplan för klubben
”För oss i Trelleborg FF är det viktigt att visa med handling att vi tar tjejerna på allvar redan från start när de kommer i kontakt med oss, det vill säga gott mottagande, en idrottsmiljö med material till alla lag och bra ledare med olika kompetenser”.

Styrelsen i Trelleborg FF som även speglar verksamhetens vision med fördelning på 60/40 har under åren arbetat fram en jämställdhetsplan för att kunna driva och utveckla föreningens värderingar och policy för en jämställd idrottsmiljö. Stefan har själv gått en utbildning i jämställdhet och blev inspirerad under sin utbildning att starta upp ett system med fokus på hållbarhetsutveckling.

"Att vi idag har ca 250 aktiva tjejer och damer i klubben visar att vi faktiskt lyckats med något bra, och det betyder bland annat att vår värdegrund har genomsyrat alla led i föreningen".

Leka sig fram till utveckling
Under 2015 startade Stefan och Johan Boll och lek för 4 år och uppåt, och efter några år var de redo till att spela i lag efter sin ålder. Johan berättar

”När vi startade boll och lek har bollekar varit en stark motivation hos tjejerna och det har visat sig att genom lek har tekniska färdigheter kommit naturligt fram hos tjejerna som idag spelar i lag. Intresset ökade för andra tjejer i byn och under 2016 startades ett damlag och härefter åldersgruppen 9 till 11 år".

Stefan fortsätter "Fotbollsskolorna har också haft stor effekt med att få nya spelare till oss. I starten hade vi cirka 30% deltagande tjejer, idag är vi 50/50 som deltar i fotbollskolan".

Flera unga förebilder
Johan berättar ”I vår verksamhet har vi unga ledare i åldersgruppen 12 till 16 år som hjälper till med träningen framför allt i Boll och lek. Det är viktigt att vi kan skapa olika förebilder i vår klubb för vår nästkommande generation att uppleva en naturlig övergång genom att möta både en kvinnlig ledare såsom en manlig tränare och ledare".

Föreningen har idag en fördelning på 80/20 som är verksamma ledare, var de därmed har sitt fokus och arbetar med att motivera flera kvinnor att bli ledare i klubben.

Vad är nästa steg?
Föreningens utveckling ligger idag med att få flera kvinnliga förebilder. Stefan berättar

”att vi är en del av initiativet Plus 1000 Skåne betyder förstås att vi vill arbeta med flera kvinnliga ledare i föreningen och tror att vi kan göra det tillsammans med andra föreningar. Vi har idag samarbetsklubbar, då vi stöttar föreningar med spelare i olika årgångar och samtidigt erbjuder andra spelare att komma på extra träning hos oss för att utvecklas som spelare. En god modell som gör att äldre spelare kan hållas kvar i klubben, och som framtidens ledare är förstås drömmen, vilket vi tittar närmare på genom ett program som heter Flickfotboll i fokus. Härutöver har vi i dagsläget fått flera tjejer att bli ledare för Boll och lek, som är en start för att kunna motivera och få dem att vilja växa i sitt ledarskap”.