Viktigt att våra spelformer efterföljs

Våra nationellt gällande spelformer handlar övergripande om att skapa förutsättningar för ett långsiktigt idrottande. De är framtagna genom forskning och av experter för att främja barn och ungdomars lärande, sett ur deras egna perspektiv och på deras villkor - för barnens bästa helt enkelt.

Den generellt mindre planytan ökar antalet bollkontakter och fotbollsaktioner vilket är till fördel för spelarens utveckling. Likaså de anpassningar av spelreglerna som gjorts i de olika spelformerna. 

Skånes FF vill därför belysa vikten av att vi följer de planmått och regler som gäller för respektive spelform. Likvärdiga förutsättningar vid alla matcher är positivt för barnen, samtidigt som det underlättar samarbetet mellan ledarna vid matchtillfället.

Här kan du se till att ha alla info om spelformerna: Fotbollens nationella spelformer - Förening och aktiva (svenskfotboll.se)

Ni som förening kan också arrangera spelformsutbildningar (3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9) som internkurs på hemmaplan som ett komplement till ordinarie tränarutbildningar, och som inte kräver några förkunskaper från deltagarna.

Mer om spelformsutbildningar: Spelformsutbildningar - Skåne (skaneboll.se)